top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • HTT Line-OA
  • Writer's pictureHealthtech Thailand

จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ IT ครบวงจรจาก CDG Group ช่วยลดระยะเวลาเเละการคลาดเคลื่อนของผู้ป่วยได้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนในหลากหลายมิติ หรือแม้กระทั่งในยามเจ็บป่วย CDG Group ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย ยังขอนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปส่วนในการร่วมรักษาเยียวยา สนับสนุนการบรรเทาอาการของโรค รวมทั้งในระดับองค์รวมระบบสาธารณสุขทั้งการจัดการและป้องโรคอีกด้วย


ใครว่าในโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องมีดิจิทัลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไอทีต่างๆ จริง ๆ แล้วในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ดิจิทัลเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนับตั้งแต่การป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน รวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วย เรียกได้ว่า ทุกวินาทีของผู้ป่วยมีค่า ดังนั้นตั้งแต่ผู้ป่วยก้าวเท้าเข้ามาในโรงพยาบาล หากมีระบบการลงทะเบียนและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบดิจิทัล จะช่วยลดระยะเวลาและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไปได้ ผู้ป่วยก็จะยิ่งถึงมือแพทย์และรับการวินิจฉัยรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมีระบบที่คอยติดตามและรายงานผลสุขภาพได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ทีมแพทย์ก็จะสามารถวินิฉัยประเมินและวางแผนการรักษาได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น ต้องบอกเลยว่าถ้าหากมองกันดี ๆ แล้ว ดิจิทัลเทคโนโลยีและไอทีโซลูชันครบวงจรนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกขั้นตอนของการรักษาผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้


ทำให้กลุ่มบริษัทซีดีจีทำการพัฒนาไอทีโซลูชันแบบครบวงจร รวมทั้งแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในวงการสาธารสุขออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA (โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี) Health Data Integration Platform ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก Health Tracking Platform ต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ทีมแพทย์นำมาวิเคราะห์แนวทางการรักษาได้อย่างตรงจุดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย


และยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ ทางกลุ่มบริษัทซีดีจีก็ยังไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ร่วมมือกับโครงการสมาร์ทซีตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเทคโนโลยี GIS โดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มความแม่นยำและสามารถแสดงผลให้เข้าใจง่าย และสนับสนุนการบริหารจัดการการระบาดฯอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชาชนต้องการและส่งต่อสื่อสารกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ผ่านเทคโนโลยีแผนที่ดิจิทัลในแอปพลิเคชัน NOSTRA ซึ่งให้บริการแผนที่และ Location Contents ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งแผนที่จุดฉีดวัคซีน การแสดงข้อมูลพิกัดห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจโควิด-19 (SARS-CoV), แผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย Rapid Antigen Test โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล พิกัดสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และแผนที่วัดที่รับฌาปณกิจผู้เสียชีวิตจากโควิค-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น กลุ่มบริษัทซีดีจี หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 จับมือเดินหน้าประเทศไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันของประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปีด้วยทีมพัฒนามืออาชีพจาก 6 บริษัทในเครือ


บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท จีไอเอส จำกัด

บริษัท โกลบเทค จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด


เรียกได้ว่าซีดีจีเป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและทันโลกเสมอมา และพร้อมให้บริการทั้งลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ไปจนถึงติดตั้งทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้การทำงานของทีมแพทย์ง่ายขึ้นยิ่งกว่าเดิม พร้อมกับบริการเทรนนิ่งการใช้งานให้กับพนักงานของคุณทุกคน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปพบกับการบริการจาก CDG Group ได้ที่ https://www.cdg.co.th/ และภายในงาน Health Tech Thailand 2021 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธ.ค.นี้


ซึ่งงานนี้จะเป็น Hybrid Event เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับฟังได้ทั้งในห้องสัมมนาและออนไลน์

• On-site 3,000 ตรม. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park

• Online 6,000 ตรม. บน Health Tech Thailand Online Platform แห่งแรกของไทย

39 views0 comments
bottom of page