top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • HTT Line-OA
  • Writer's pictureHealthtech Thailand

3D Printing นวัตกรรมเปลี่ยนโลก พลิกโฉมวงการแพทย์ไทยจากความร่วมมือของ TD-X Center และ Septillion

3D Printing นวัตกรรมเปลี่ยนโลก พลิกโฉมวงการแพทย์ไทย ตัวช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการรักษาผู้ป่วย จากความร่วมมือของ TD-X Center และ Septillionเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการแพทย์ ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะการผ่าตัดหรือทันตกรรม ล้วนต้องการโมเดลทางการแพทย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา ตั้งแต่การสื่อสารกับคนไข้และทีมแพทย์ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ใช้ในการศึกษาร่างกายมนุษย์ หรือสร้างชิ้นส่วนเสริมในแผนกศัลยกรรม ไปจนถึงการคิดค้นวัสดุชีวภาพใหม่ ๆ เพื่อผลิตเนื้อเยื่อ

.

ความน่าสนใจของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อยู่ตรงที่สามารถสร้างชิ้นงานคุณภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น ใช้เวลาไม่นานก็ได้โมเดลที่พร้อมใช้งาน โดยมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ทั้งยังปรับแก้ได้สะดวก ทางสวทช. จึงได้พัฒนา ‘TD-X Center’ หรือ ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว ให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการพิมพ์ 3 มิติโดยเฉพาะ เพื่อเน้นสร้าง ecosystem เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองโอกาสทางการตลาด

.

TD-X Center อาศัยแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ‘Septillion’ ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้ความรู้ คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบรวดเร็วและครบวงจร โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของตลาด ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงช่วยสนับสนุนด้านการลงทุนต่อยอด เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต

.

ปัจจุบันคนทั่วไปเข้าถึงเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้มากขึ้น ด้วยราคาที่ย่อมเยาลง มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร อย่างในบ้านเราก็มี Septillion เป็นผู้นำด้านการพิมพ์ 3 มิติที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จัดจำหน่าย, บริการพิมพ์ 3 มิติ ไปจนถึงซ่อมบำรุงตัวเครื่อง โดย Septillion เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องพิมพ์มาตรฐานระดับอุตสาหกรรมกว่า 11 แบรนด์ และมีเครื่องพิมพ์ให้เลือกมากกว่า 50 แบบ จึงเหมาะกับธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม

.

Septillion ก่อตั้งเมื่อปี 2013 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการพิมพ์ 3 มิติแก่ธุรกิจชั้นนำมากมาย พร้อมด้วยประสบการณ์การพิมพ์ 3 มิติ และซ่อมเครื่องพิมพ์ มายาวนานกว่า 8 ปี ไม่ว่าจะต้องการใช้งานแบบใด ก็พร้อมตอบโจทย์ด้วยวัสดุ Filament หรือวัตถุดิบในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีหลากหลายมากที่สุดในไทย โดยมีให้เลือกใช้ให้เหมาะกับชิ้นงานมากกว่า 60 ชนิด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างเครื่องสแกน 3 มิติ และ Software 3D ที่ช่วยให้การพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

.

ทุกวันนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะในกลุ่ม Startup, ยานยนต์, ก่อสร้าง, การศึกษา, งานศิลปะและการออกแบบ, โรงงานและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ช่วยเตรียมความพร้อมให้ทีมแพทย์ก่อนปฎิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อจำกัดจากวิธีการแบบเดิม ที่สำคัญคือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตคนไข้ เพราะ Septillion เชื่อว่า "ทุกชีวิตรอไม่ได้ ช้าไม่ได้ แม้เสี้ยววินาที"


………………………………………………………..

bottom of page