top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • HTT Line-OA
  • Writer's pictureHealthtech Thailand

ข้อปฏิบัติก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมสุขภาพให้พร้อม และคอยสังเกตอาการตนเองหลังได้รับวัคซีน
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่ยังน่ากังวล วัคซีนโควิด-19 สามารถช่วยลดความรุนแรงในการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ทั้งนี้ก่อนไปฉีดควรเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อให้การรับวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดความเสี่ยง หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีด ตามข้อควรปฏิบัติดังนี้

.

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

หากคุณทานยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด หรือเป็นผู้ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนรับวัคซีน


(1) พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ หรือไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

(2) ดื่มน้ำให้เพียงพอ และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(3) ทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวสามารถทานได้


ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคอ้วน, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน รวมถึงผู้ทานยาประจำ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีด

.

ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ควรมาถึงก่อนเวลานัด 30 นาทีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว พร้อมสวมเสื้อผ้าที่หลวมสบายเปิดหัวไหล่สะดวก เพื่อให้ง่ายต่อการฉีดวัคซีน และหากมีโรคประจำตัวหรือทานยาประจำ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับวัคซีน


(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่าง

(2) เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียนต่าง ๆ

(3) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต ก่อนฉีดวัคซีน

(4) ควรฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด

.

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

พักรอดูอาการที่โรงพยาบาล หรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที ก่อนกลับบ้าน โดยสังเกตผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นตามระดับอาการ ดังนี้


● อาการไม่รุนแรง - หายได้เองภายใน 3 วัน เช่น มีไข้ต่ำ ๆ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และข้อ, ปวด บวม แดง คัน หรือช้ำบริเวณที่ฉีดยา, มีอาการอ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว, ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, อาการชาเฉพาะที่ โดยหากมีไข้ ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยาแก้ปวดได้

● อาการรุนแรง - พบไม่บ่อยและพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา, เวียนศีรษะ, มึนงง, ใจสั่น, ปวดท้อง, อาเจียน

● อาการแพ้วัคซีน - มีไข้สูงมาก, ปวดศีรษะรุนแรง, ความดันตก, หลอดลมตีบ, หายใจลำบาก, มีผื่นขึ้นตามตัว


หลังรับวัคซีนควรสังเกตอาการตนเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง ไม่ควรเกร็งแขนข้างที่ฉีด หรือยกของหนักอย่างน้อย 2 วัน และหากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก, แขนขาอ่อนแรง, ปากเบี้ยว, พูดไม่ชัด, ผื่นลมพิษ ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669

.

เมื่อรับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเข็มที่สองด้วย โดยหลังจากฉีดจนครบก็ยังต้องใส่สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นเคย จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงในการติด และแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้แล้ว

.

จบการรายงานข่าว HTT Monday News ประจำวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารสุขภาพไปพร้อมกันกับเรา

.

สนับสนุนข่าวสารดี ๆ แบบนี้โดย Health Tech Thailand 2021

7 views0 comments
bottom of page