top of page
Open Site Navigation
  • Facebook
  • HTT Line-OA

BIZ CLINIC 

ให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีแลนวัตกรรม ขอรับคำปรึกษาฟรี! รูปแบบ Hybrid

TECHNOLOGY INNOVATION SUPPORTS

เปิดให้บริการ NSTDA SERVICES 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 
เวลา 9.00 - 17.00 น.

ณ ห้อง Grand Hall
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

จองคิวปรึกษาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำก่อนใคร

ด้านการเงิน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร, ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม, ผลิตเครื่องสำอางค์, สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ 

bottom of page